تهران - شهرک غرب - فاز 4 - خیابان فلامک شمالی -کوچه 14 -  شماره14

تلفن :88579137-021   و 88367957-021

فاکس :88093345-021

مدیر عامل :مهندس صادق راستینه
 
شعبه شیراز

 شیراز - بلوار امیر کبیر - برج صنعت - شماره 217

تلفن :07118385360

فاکس:07118385360
 دفتر وین :

A-1200 VIENNA LeithastraBe 10

تلفن :431313600+
فاکس:43131360800+
 
 دفتر دبی:

DUBAI MARINA YACHT CLUB, OFFICE NO.6
P.O.Box 261620 , DUBAI MARINA, U.A.E  

تلفن :97144227208+
فاکس:97144227107+